Hebahan : PTAR Roving Services

Tiada masa untuk meminjam buku di PTAR?

PTAR Puncak Alam akan menjalankan aktiviti PTAR Roving Services. Kami akan membawa koleksi buku - buku perpustakaan ke Fakulti anda.


Temui kami di lokasi pertama iaitu Fakulti Perakaunan pada :-

Tarikh : 24 - 25 April 2018 
Masa   : 8.30 pagi -4.30 petang 
Perkhidmatan : Pinjaman buku, Pemulangan, Pembaharuan dan kutipan denda

Bringing the the library to you.. 😊

No comments:

Post a Comment